Wat doet de bekkenfysio-therapeut?

Tijdens een uitgebreid vraaggesprek en fysiotherapeutisch onderzoek zoeken we eerst naar de oorzaak van uw pro­bleem. Om de bekkenbodemfunctie te beoordelen kan een inwendig onderzoek worden uitgevoerd.

In overleg met u wordt een behandelplan opgesteld.

De bekkenfysiotherapeut leert u het bewe­gingsapparaat rond het bekken te herken­nen en te gebruiken, zodat het bekken, de bekkenbodem en de omliggende spieren (weer) een samenwerkend geheel worden.

Houdings- en bewegingsadviezen voor het dagelijkse leven nemen daarbij een be­langrijke plaats in.

Verdere adviezen over ademhaling, vocht en voeding en toiletgedrag helpen u de controle te (her)krijgen.

De bekkenfysiotherapeut maakt gebruik van oefentherapie. Om te mobiliseren, stabiliseren, spierversterken of juist ontspannen. Daarnaast is het moge­lijk in­wendig middels een Myofeedback-apparaat spier­groepen en spierfuncties voor u herken­baar te maken middels een scherm en te trainen.

Tevens is het mogelijk om elektrostimulatie te geven voor pijn, overactieve blaas en stimulatie van zwakke spieren. 

Mobilisatie technieken lage rug, bekken en stuit, buikmassage en/of trigger point behandeling zijn ook  therapie mogelijkheden.

Preventief of pre/postoperatief kan de bekkenfysiotherapeut u voorlichten en bege­leiden bv bij verzakking of prostaatvergroting.

De bekkenfysiotherapie richt zich op onderzoek en behandeling bij vrouwen, mannen en kinderen met urologische, gynaecologische/obstetrische, gastro-enterologische, seksuologische en orthopedische klachten vanuit een geïntegreerde visie op klachten in het buik- en bekkengebied. Tot het buik- en bekkengebied behoren naast het lumbopelvisch bewegingssysteem ook de organen in het kleine bekken en de inwendige en uitwendige geslachtsorganen

Contact

   U kunt zich aanmelden voor bekkenfysiotherapie  bij Karin Timmerman. Bij voorkeur via mail of per telefoon/ Whatsapp.

Spreekt u de voicemail in als ik niet in de gelegenheid ben om op te nemen, u wordt z.s.m. teruggebeld.

Ook bij vragen of verzoek om informatie kunt u contact opnemen.V

Openingstijden:  Dinsdag gehele dag       Woensdag ochtend 

             Donderdag middag en avond       Vrijdag gehele dag

06 26 877 353

info@fysiobalansdrenthe.nl

Emmerweg 6, 7751 AN Dalen