Privacy

Fysio Balans hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio Balans houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Persoonsgegevens van patiënten worden door Fysio Balans verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): het nakomen van een wettelijke verplichting, het verzamelen van gegevens  t.b.v. dossiervoering, het voldoen aan kwaliteitseisen van de beroepsgroep en de eisen van zorgverzekeringen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is dat het verzamelen van gegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Dossiervoering is vastgelegd in de WGBO en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Verder moet er toestemming gevraagd worden van de betrokken persoon.

Fysio Balans maakt gebruik van een derde partij voor het leveren van het EPD door Fysio Road Map, het uitzetten van de PREM, noodzakelijk voor kwaliteit controle opgelegd door de zorgverzekeraars en het verzenden van brieven van en naar artsen, specialisten en andere gezondheidswerkers. 

Contact

U kunt zich aanmelden voor bekkenfysiotherapie  bij Karin Timmerman. Bij voorkeur via mail of per telefoon/ Whatsapp.

Spreekt u de voicemail in als ik niet in de gelegenheid ben om op te nemen, u wordt z.s.m. teruggebeld. Ook bij vragen of verzoek om informatie kunt u contact opnemen.

Openingstijden   Donderdag middag en avond

             Vrijdag gehele dag

06 26 877353

info@fysiobalansdrenthe.nl

Emmerweg 6, 7751 AN Dalen