Het bekken en de bekkenbodem

De lage rug, het bekken, de buik- en bekkenbodemspieren, de gewrichtsbanden en de bekkenorga­nen beïnvloeden elkaar over en weer.

De spieren in de lage rug, buik en bek­ken(bodem) spelen een belangrijke rol bij hou­ding en beweging.

Daarnaast hebben de bekkenbodem­spieren een belangrijke taak bij plassen, vrijen en ontlasten. De spieren kunnen te zwak zijn of juist te gespannen of ze worden niet op het juiste moment ge­bruikt. Niet iedereen voelt deze spieren, waardoor bewuste controle soms niet mogelijk lijkt. De bekkenfysiothe­rapeut kan u helpen de controle hierover te herwinnen.

Klachten kunnen optreden bij zowel vrou­wen, mannen als kinderen.

Klachten kunnen ontstaan in de zwanger­schap, na een bevalling, in de overgang, na meerdere blaasontstekingen of na een on­derbuik- of prostaatoperatie. Bij kinderen is vaak sprake van een niet volledig geslaagd zindelijkheidsproces. Soms hangen de klachten samen met medicijngebruik bij andere ziekten, of met psychische  factoren zoals verdriet onderdrukte emoties, spanningen of zware mentale belasting. Soms is de oorzaak echter onduidelijk.

Contact

:U kunt zich aanmelden voor bekkenfysiotherapie  bij Karin Timmerman. Bij voorkeur via mail of per telefoon/Whatsapp.

Spreekt u de voicemail in als ik niet in de gelegenheid ben om op te nemen, u wordt z.s.m. teruggebeldOok bij vragen of verzoek om informatie kunt u contact opnemen.

Openingstijden  Donderdag middag en avond

           Vrijdag gehele dag

06 26 877 353

info@fysiobalansdrenthe.nl

Emmerweg 6, 7751 AN Dalen